Muotoiluakin voi mitata

Pitkillä lentomatkoilla istuimelle asetetaan moninaisia vaatimuksia. Istuin on työtuoli, lepotuoli ja vuodesohva. Siinä istutaan yhtäjaksoisesti yli 10 tunnin jaksoja ja samoja istuimia käyttävät hyvin erikokoiset ihmiset. Lentokoneiden istuimille on asetettu erittäin vaativia lujuus- ja paloturvallisuusvaatimuksia.

Uudelleenmuotoilussa ongelmana on muotoilulla saatavan hyödyn mittaaminen; saavutettiinko muotoilulla oleellista parannusta tuotteeseen, parantaako se tuotteen kilpailukykyä ja saavutetaanko sillä taloudellista hyötyä?

Finnairin businessluokan istuinten suunnitteluprojektissa muotoiltiin kaksi uutta mallia ja niitä verrattiin paired comparison -menetelmällä (parien vertailu) standardituotteeseen. Koehenkilönä käytettiin erikokoisia ja eri sukupuolta olevia henkilöitä. Heidän antamansa arviot luokiteltiin pituuden, painon ja sukupuolen mukaan. Tässä tapauksessa malli A (kuvassa vasemmlla) osoittautui kahta muuta huomattavasti paremmaksi, joten se valittiin lopullisen tuotteen pohjaratkaisuksi.

 11430 134 001 3

11430 134 002 2