Elkan digitaaliset aineistot

Elkalla on kokoelmissaan yli 25 teratavua sähköisiä aineistoja. Ne ovat tyypiltään liikkuvaa kuvaa, äänitteitä, valokuvia, karttoja, piirustuksia sekä tekstiasiakirjoja. Digitaaliset objektit pyritään aina liittämään tietokantaan, jossa niiden hallinta, etsiminen sekä luettelointi on mahdollisimman sujuvaa. Digitointi on kuitenkin työläs prosessi, johon sisältyy niin analogisen aineiston esivalmistelu, itse digitoiminen kuin myös jälkikäsittely. Viimeksi mainittu sisältää esimerkiksi katselukappaleiden tekemisen, aineiston kuvailun sekä liittämisen tietokantaan. Jälkikäsittely on vaiheista kaikkein työläin, joten digitoitujen aineistokokonaisuuksien käyttöönsaattamiseen saattaa mennä joissakin tapauksissa jopa vuoden verran aikaa.

 

Digitaaliset aineistokokonaisuudet

Valokuvat on kappalemääriltään suurin aineistokokonaisuus, sillä niitä on noin kymmenen vuoden kuluessa digitoitu jo yli 50 000 kappaletta. Digitoidut valokuvat ovat tutkittavissa valokuvarekisterissä, josta niitä voi hakea esimerkiksi aiheen tai paikkakunnan perusteella.

 

Kartat ja piirustukset on toistaiseksi vielä melko vähälle digitoinnille jäänyt aineistoryhmä. Piirustuksista digitoituja kokonaisuuksia ovat Forssa Oy:n rakennuspiirustukset sekä Lehtoniemen konepajan ja Ahlströmin Varkauden tehtaiden laivapiirustukset. Näistä kokonaisuuksista ainoastaan Lehtoniemen konepajan piirustukset ovat tällä hetkellä liitettynä piirustusrekisteriin.

 

Liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä on digitoitu neljässä eri digitointiprojektissa vuosina 2004-2011. Vanhimmat digitoidut tallenteet ovat peräisin vuodelta 1929 ja tuoreimmat vuodelta 2005. Ne ovat nähtävissä ElkaD-sovelluksessa, joka sisältää 2228 kappaletta liikkuvan kuvan tallenteita ja 2039 kappaletta äänitallenteita.

 

Tekstiasiakirjoja on digitoitu toistaiseksi vain kokeilumielessä. Suurin digitoitu aineistoerä on Suomen Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton hallituksen pöytäkirjat vuosilta 1918-1972. Digitoidut tekstiasiakirjat tullaan koostamaan katselukappaleiksi Pdf-muotoon ja liittämään arkistotietokantaan kyseisen arkistoyksikön kuvailutietojen yhteyteen.