Elkan toiminnasta vastaa säätiö

Keskusarkiston toiminnasta vastaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston säätiö -Stiftelsen för Centralarkivet för Finlands näringsliv. Säätiön jäseniä ovat:

  • Aalto-yliopisto
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
  • Etelä-Savon kauppakamari
  • Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Keskuskauppakamari
  • Liikearkistoyhdistys ry
  • Liikesivistysrahasto
  • Mikkelin kaupunki
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Suomen kulttuurirahasto

 

Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta, jonka puheenjohtajana toimii tällä hetkellä viestintäjohtaja Jouni Kemppainen EK:sta.

Säätiön asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, jonka puheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa.

Arkiston päivittäistä toimintaa johtaa arkistonjohtaja, joka samalla toimii säätiön asiamiehenä.

20100824-_79W5408.jpg