Elkan toiminnasta vastaa säätiö

Keskusarkiston toiminnasta vastaa Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston säätiö -Stiftelsen för Centralarkivet för Finlands näringsliv. Säätiön jäseniä ovat:

  • Aalto-yliopisto
  • Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK)
  • Etelä-Savon kauppakamari
  • Etelä-Savon maakuntaliitto
  • Keskuskauppakamari
  • Liikearkistoyhdistys ry
  • Liikesivistysrahasto
  • Mikkelin kaupunki
  • Stiftelsen för Åbo Akademi
  • Suomen kulttuurirahasto

Säätiön toimintaa valvoo valtuuskunta.

Säätiön asioita ja sen omaisuutta hoitaa, sitä edustaa ja sen tarkoituksen toteuttamisesta vastaa säätiön hallitus, jonka puheenjohtajan hallitus nimeää keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa.

Arkiston päivittäistä toimintaa johtaa arkistonjohtaja, joka samalla toimii säätiön asiamiehenä.

Hallituksen kokoonpano

kaupunginjohtaja Timo Halonen

maakunta-arkiston johtaja Tytti Voutilainen

varatoimitusjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen

professori Juha-Antti Lamberg

lainsäädäntö- ja hallintojohtaja Hannu Rautiainen (vpj)

professori Niklas Jensen-Eriksen

erikoistutkija Carl-Magnus Roos