Kari Asikaisen muotoilutarinat

Kari Asikaisen muotoilutarinat kertovat Kari-tuolin synnystä, Kari-malliston laajenemisesta sekä Asikaisen muotoilufilosofiasta. Kaikki muotoilutarinat ovat Kari Asikaisen itsensä kirjoittamia, ja ne on koottu P.O. Korhosen 50-vuotishistoriikin sekä muiden Kari Asikaisen FIDA:lle luovuttamien arkistoaineistojen pohjalta.

11459_000012.jpg