FIDAn aineistojen 3D-mallit

Tällä sivulla esitellään FIDAn ja Elkan aineistojen pohjalta tehtyjä 3D-malleja, joiden toteutukseen on käytetty piirustuksia, valokuvia ja fyysisiä esineitä. 3D-mallit on toteutettu yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa kahdessa eri projektissa.


Syksyllä 2011 FIDAn esineitä mallinnettiin valokuvaperusteisella mallinnusmenetelmällä sekä laserkeilaamalla. FIDAn arkistoihin sisältyvästä runsaasta esinemäärästä valittiin tuolloin digitoitavaksi kolme hyvin erilaista esinettä: suksisauvan sompa, kuvaputkitelevisio ja tietokonemonitori. 


Syksyllä 2013 Mikkelin ammattikorkeakoulun muotoilun koulutusohjelman opiskelijoilla oli laaja 3D-mallinnuksen kurssi, jonka lopputyönä oli 3D-mallin tekeminen sekä mallin ”elävöittäminen” videon avulla. FIDA ja Elka luovuttivat opiskelijoiden käyttöön digitoituja valokuvia, piirustuksia ja muita asiakirjoja 3D-mallien toteutusta varten. Osa mallinnetuista kohteista on monelle hyvin tuttuja arkipäivän esineitä, mutta osa ei koskaan edennyt suunnitelmia pidemmälle. 3D-mallinnus onkin erinomainen keino tuoda esille suunnitteluasteelle jääneitä, tai jo tuhoutuneita, esineitä ja asioita sekä tutustua esineen muotokieleen virtuaalisesti.


Vasemmalla olevasta valikosta pääsee tarkastelemaan 3D-malleja eri kuvakulmista 3D-yhteensopivalla pdf-katseluohjelmalla. Aktivoi ensin 3D-tila napsauttamalla kuvaa hiiren vasemmalla näppäimellä. Pyöritä esinettä liikuttamalla hiirtä vasen näppäin alaspainettuna ja zoomaa kuvaa hiiren rullalla.

Exel.jpg