Risto Väätäsen arkisto

Raskaan metalliteollisuuden muotoilun uranuurtaja Risto Väätänen valmistui Taideteollisesta oppilaitoksesta metallitaiteen osastolta vuonna 1971. Hänen uransa lähti liikkeelle, kun Kaj Franck soitti vastavalmistuneelle Väätäselle armeijaan ja tarjosi hänelle henkilökohtaisen assistentin paikkaa Arabian taideosastolla. Astioiden ja koriste-esineiden parista Väätänen siirtyi silloiseen Wärtsilään, sittemmin Valmetiin ja Metsoon, muotoilemaan ensin painokoneita ja sitten paperinjalostus- ja paperikoneita. Väätäsen ideoima Metson muotoilukeskus perustettiin Järvenpäähän vuonna 2003. Muotoilukeskuksen päällikkönä Väätänen koordinoi Metso-konsernin piirissä tapahtuvaa muotoilua. Tästä työstä hän jäi eläkkeelle vuoden 2010 alussa ja työskentelee tällä hetkellä konsultin tehtävissä. Metsossa tapahtuneen muotoilijoiden ohjaamisen lisäksi Väätänen toimi yli kahdenkymmenen vuoden ajan teollisen muotoilun opetustehtävissä Taideteollisessa korkeakoulussa ja Teknillisessä korkeakoulussa.

Risto Väätänen pitää teollista muotoilua vahvana kilpailukeinona ja hänen suunnittelutyönsä kolme perusteesiä ovat tuotteiden kustannustehokkuus, koneiden käytettävyys ja sopiva ulkonäkö. Väätäsen työuran suurimmat haasteet ovat liittyneet uuden sukupolven OptiConcept-paperinvalmistuslinjan suunnitteluun 1990-luvun lopulla. Onnistuneen työn tulokset ovat nähtävissä paperitehtaissa eri puolilla maailmaa. Väätäsen kädenjälki näkyy myös Optiperheen päällystysasemissa, rullaimissa, kalantereissa ja pituusleikkureissa. Väätäsen tekemä työ teollisen muotoilun parissa on huomioitu myös kunnianosoituksin. Teolliset muotoilijat TKO ry valitsi Risto Väätäsen Vuoden teolliseksi muotoilijaksi vuonna 1999 ja vuonna 2003 hän sai Design Forum Finlandin ja Suomen Messusäätiön jakaman Kaj Franck -muotoilupalkinnon.

Tällä sivulla on kuvia Risto Väätäsen suunnittelemista painokoneista, pituusleikkureista, rullaimista ja päällystysasemista. Tarkemmat tiedot Risto Väätäsen arkiston sisällöstä voi katsoa arkistoluettelosta. 

 

TUMBA BRUK -ARVOPAPERIPAINOKONE

 

KL-1000 KANTOTELAPITUUSLEIKKURI

 

KL-1500 PITUUSLEIKKURI

 

WINDRUM-PITUUSLEIKKURI

 

OPTIREEL-RULLAIN

 

OPTISPRAY-PÄÄLLYSTYSASEMA

 

TÄYSMITTAINEN OPTISPRAY-PÄÄLLYSTYSASEMA

S_11416_000002.jpg