Ohjeet luovuttajalle

Arkistoa luovuttaessa ensimmäiseksi kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä FIDAan ja kertoa hieman aineiston syntyhistoriasta, rakenteesta, määrästä ja kaikesta muusta mielenkiintoisesta. Samalla voimme keskustella luovuttamiseen liittyvistä käytännön vaiheista. Kaikki teollisen muotoilun kanssa tekemisissä olevat voivat luovuttaa aineistojaan riippumatta toiminnan laajuudesta tai suunnittelun kohteista. Tärkeintä on saada teollisten muotoilijoiden tekemä arvokas työ kattavasti talteen.

Aineiston voi itse tuoda arkistoon tai me voimme tulla noutamaan sen halutusta toimipisteestä. Autamme myös mielellämme aineistojen valinnassa ja erilaisissa käytännön järjestelyissä. Järjestämme ja luetteloimme aineistot ja säilytämme ne pysyvästi arkistokelpoisissa säilytysvälineissä ja -tiloissa. Luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa luovuttaja myöntää FIDAlle oikeudet aineiston säilyttämiseen, luetteloimiseen, digitoimiseen sekä tutkimuskäytön järjestämiseen. Tekijänoikeus yms. rajoituksista johtuen aineiston tutkimuskäyttöä voidaan sopimuksessa myös rajoittaa.

FIDA ottaa vastaan teollisen muotoilun prosessien aikana syntynyttä asiakirja-, kuva- ja piirustusaineistoa sekä pienimuotoisia esineitä. Erityisesti kaikki tausta-aineistot ovat tervetulleita aineiston käyttämisen ja tuotannon esittelyn kannalta. Toivoisimme myös, että luovuttava muotoilija kertoisi mahdollisimman tarkasti suunnitteluaineistoistaan.

20100824-_79W5535.jpg