Ohjeet luovuttajalle

Jokainen arkistoluovutus on ainutkertainen tapahtuma, johon sisältyy aineiston syntyhistoriaan liittyvän tiedon siirtymistä muotoilijalta meille arkistoon. Ensimmäiseksi kannattaakin rohkeasti ottaa yhteyttä FIDA:an ja kertoa hieman aineiston syntyhistoriasta, rakenteesta, määrästä ja kaikesta muusta mielenkiintoisesta. Samalla voimme keskustella luovuttamiseen liittyvistä käytännön vaiheista. Kaikki teollisen muotoilun kanssa tekemisissä olevat voivat luovuttaa aineistojaan riippumatta toiminnan laajuudesta tai suunnittelun kohteista. Tärkeintä on saada teollisten muotoilijoiden tekemä arvokas työ kattavasti talteen.

Aineiston voi itse tuoda arkistoon tai sitten me voimme tulla noutamaan sen halutusta toimipisteestä. Autamme myös mielellämme aineistojen valinnassa ja erilaisissa käytännön järjestelyissä. Järjestämme ja luetteloimme aineistot ja säilytämme ne pysyvästi arkistokelpoisissa säilytysvälineissä ja -tiloissa. Luovutuksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa luovuttaja myöntää FIDA:lle oikeudet aineiston säilyttämiseen, luetteloimiseen, digitoimiseen sekä tutkimuskäytön järjestämiseen. Tekijänoikeus yms. rajoituksista johtuen aineiston tutkimuskäyttöä voidaan sopimuksessa myös rajoittaa.

FIDA ottaa vastaan teollisen muotoilun prosessien aikana syntynyttä asiakirja-, kuva- ja piirustusaineistoa sekä pienimuotoisia esineitä. Erityisesti kaikki tausta-aineistot ovat tervetulleita aineiston käyttämisen ja tuotannon esittelyn kannalta. Toivoisimme myös, että luovuttava muotoilija kertoisi mahdollisimman tarkasti suunnitteluaineistoistaan. Voimme esimerkiksi kuvata HD-tason tekniikalla haastattelutilanteen, jossa muotoilija kertoo itse tarinoita tuotteensa taustalta ja miksi hän on päätynyt johonkin tiettyyn ratkaisuun. Haastatteluissa syntyvää muistitietoaineistoa kohdellaan yhtä arvokkaasti kuin asiakirjojakin, ja ne muodostavat yhden osan muotoiluarkistoa.

20100824-_79W5535.jpg