Mitä on teollinen muotoilu?

Teollisen muotoilun keskeisin tehtävä on kehittää tuoteideasta kaupallinen, markkinoitava tuote tai palvelukonsepti. Onnistunut design täyttää valmistajan tuotannolliset, kaupalliset ja logistiset vaatimukset sekä käyttäjien tarpeet. Teollista muotoilua on kaikkialla – vetoketjuista loistoristeilijöihin sekä kokonaisvaltaisista palveluista hyvin toimivien tuotteiden ergonomiaan ja käytettävyyteen.


Korkeatasoinen teollinen muotoilu on ollut yksi maamme kilpailuvalteista. Muotoiluintensiivisen teollisuuden osuus Suomen viennistä on suuri ja sen rahallinen arvo merkittävä.

S_11415_000073.jpg