Palvelut

Designarkiston palveluihin kuuluvat muotoiludokumenttien kerääminen, aineistojen digitointi ja käytettävyyden edistäminen sekä tutkijapalvelun järjestäminen aineiston käyttäjille.