Porkkalan palauttamisen muistomerkki

Vuonna 2006 tuli kuluneeksi 50 vuotta Porkkalan vuokrasopimuksen päättymisestä ja alueen luovuttamisesta takaisin suomalaisille 11 vuoden Neuvostoliiton vuokra-ajan jälkeen. Espoon kaupunki halusi asettaa tapauksen johdosta muistomerkin Kivenlahden sillan lähistölle, jossa oli vuokra-aikana valtakunnan raja portteineen. Koska asialla oli kiire, niin esimerkiksi suunnittelukilpailu ei tullut kysymykseen ja Espoon kaupunki tilasi muistomerkin suunnittelun suoraan minulta, koska kaupungilla oli puitesopimus Sito Oy:n kanssa.

Laadimme muistomerkkisuunnitelman yhdessä Timo Uralan kanssa. Muistomerkin esikuvaksi otettiin kunniaportti, jollaisia vuokralaiset olivat pystyttäneet alueelle vuokra-aikana useita. Kunniaportit purettiin pääosin heti vuokra-ajan päätyttyä, koska ne venäjänkielisine teksteineen muistuttivat vuokra-ajasta. Porttiaihe sai kannatusta eri osapuolilta, joihin kuului mm. puolustusvoimat, rajavartiolaitos, Espoon ja Kirkkonummen kunnat ja monet museot.

Muistomerkki paljastettiin 6.1.2006 tilaisuudessa, jonka avasi silloinen pääministeri Matti Vanhanen.

Ulla-Kirsti Junttila

 Junttila prookalanpalautusmuisto 06

 Muistomerkki Espoon Kivenlahdessa

Tallenna