Muotoilutehtävät

Designarkiston muotoilukasvatustehtävissä tutustutaan muotoilijoiden työhön ja työvälineisiin sekä arkiston muotoiluaineistoihin. Muotoilutehtäväaineisto on suunnattu peruskoulujen opettajille hyödynnettäväksi erityisesti kuvataiteen oppitunneilla, mutta aineiston materiaaleja voidaan käyttää myös muilla oppitunneilla esimerkiksi käsityön ja ympäristöopin tunneilla.

Aineisto koostuu opettajan oppaasta muotoilutehtäviin sekä erilaisista kuvaesityksistä, joihin sisältyvät myös esityskohtaiset tehtävät. Tehtävien avulla oppilaat tutustuvat muotoilun alalla käytettyihin työkaluihin ja suunnitteluprosessiin. Työn aikana heräävä keskustelu sekä omien ideoiden esittely muille kuuluvat olennaisena tehtäviin. 

Muotoilukasvatusaineiston on laatinut muotoilija Elisa Savolainen. Hän on tehnyt alkuperäisen materiaalin kehittämistyötä ja testausta mikkeliläisessä Kalevankankaan koulussa yhteistyössä kuvataide-opettaja Satu Puustisen kanssa. Aineisto on suunniteltu ja kehitetty Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkiston sekä siihen kuuluvan Designarkiston aineistojen pohjalta. Muotoilukasvatus tarjoaakin uudenlaisen tavan hyödyntää arkistojen muotoiluaineistoja.

Otamme mielellämme vastaan palautetta ja ideoita opetusmateriaalin käyttäjiltä!

Lähemäenkoulun oppilaita suunnittelemassa

Lähemäen koulun oppilaita suunnittelemassa makeisia.