Krister Ahlström

Vuorineuvos, teollisuusmies ja designaktivisti Krister Ahlström on suomalaisen elinkeinoelämän pitkäaikainen vaikuttaja. Hän toimi Wärtsilän palveluksessa 15 vuotta ennen siirtymistään perheyritys A. Ahlström Oy:n keskushallinnon johtoon vuonna 1981. Heti seuraavana vuonna hänet nimitettiin yhtiön pääjohtajaksi. Ahlström johti yritystä vuoteen 1998 ja on sen jälkeen ollut muun muassa Stora Enson ja Fortumin hallitusten varapuheenjohtaja.

Vuorineuvos Ahlström tunnetaan suomalaisen muotoilun intohimoisena puolestapuhujana, ja hän toimii aktiivisesti muotoilun edistämiseksi suomalaisessa yhteiskunnassa ja elinkeinoelämässä. Hän on menestyksekkäästi toteuttanut muotoilujohtamisen oppeja käytännössä ja soveltanut niitä innovatiivisesti yritysstrategioiden kehittämiseen. Ahlströmillä on ollut keskeinen rooli kansallisen muotoilupolitiikan rakentajana, ja hän on toiminut puheenjohtajana useissa muotoilualan hankkeissa. Vuorineuvos Ahlström on myös muotoiluarkiston synnyn kannalta erittäin merkityksellinen henkilö. Hän toimi arkiston perustamishankkeessa liikkeellepanevana voimana, ja Designarkiston toiminta saatiin nopeasti käynnistettyä Ahlströmin sekä teollisen muotoilijan Jorma Pitkosen tekemän kattavan taustatyön ansiosta.

Ahlströmin luovuttama aineisto sisältää asiakirjoja hänen suomalaisen designin hyväksi tekemästään työstä. Aineisto on pääasiassa vuosilta 1998–2010 eli ajalta, jolloin vuorineuvos Ahlström oli voimakkaasti vaikuttamassa siihen että suomalainen muotoilu löysi uudet urat ja menetelmät, ja muotoilusta tuli osa Suomen innovaatiojärjestelmää. Tuona aikana myös luotiin pohja sille, että Taideteollisesta korkeakoulusta tuli arvostettu osa uutta Aalto-yliopistoa.

Katso tästä Krister Ahlströmin arkiston luettelo.

Krister Ahlstrom

Krister Ahlström