Kari Asikainen

Kari Asikaisen muotoilutarinat kertovat Kari-tuolin synnystä, Kari-malliston laajenemisesta sekä Asikaisen muotoilufilosofiasta. Kaikki muotoilutarinat ovat Kari Asikaisen itsensä kirjoittamia ja ne on koottu P.O. Korhosen 50-vuotishistoriikin sekä muiden Kari Asikaisen luovuttamien arkistoaineistojen pohjalta.

Kari Asikainen