Sanna Simolan kokoelma

Arkisto sisältää Susanna Aaltosen ja Maija Mäkikallin TunneTKO teolliset muotoilijat -kirjaa varten tekemät teollisten muotoilijoiden haastattelut. Kirja on Sanna Simolan ja Marjukka Mäkelän toimittama TKO ry:n juhlakirja. Haastatellut muotoilijat ovat Eero Rislakki, Hannu Kähönen, Jukka Juutilainen, Heikki Metsä-Ketelä, Börje Rajalin, Jorma Vennola, Juhani Salovaara, Tapani Hyvönen, Jussi Ahola, Antti Siltavuori, Barbro Kulvik, Kirsi Svärd, Pekka Toivanen, Ilona Törmikoski, Pekka Wikström, Jorma Pitkonen, Raimo Nikkanen, Reijo Markku, Risto Väätänen, Eljas Perheentupa, Veikko Kamunen ja Turkka Keinonen.

Haastattelut ovat arkistossa sähköisessä muodossa sekä äänitiedostoina että litteroituina tekstitiedostoina. Katso tästä arkiston luettelo.

TKO